Tin tức

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Do nhu cầu phát triển liên tục và đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, Công ty TNHH Khuôn mẫu Ngọc Qúy tuyển dụng liên tục cho các vị trí sau Email hồ sơ xin việc về thuongng
XEM TIẾP
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

XEM TIẾP