Liên hệ

Địa chỉ      : Lô B2 - 35 KCN Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ

                  An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại : 0274 6271 276

Fax           : 0274 6271 278

Hotline      : 090 369 8468

Email        : hang.nguyen-81@ngocquymould.com

                   info@ngocquymould.com